Wonen via een bedrijf

Gepost door admin | 9 January 2013

Woningcorporatie woningen zijn betaalbare woningen die worden verhuurd of verkocht door woningcorporaties. Deze woningcorporaties zijn stichtingen die erom bekend staan, betaalbare woningen te verhuren voor diegene die het nodig hebben. Daarnaast dragen ze zorg voor de huisvesting van gehandicapten en ouderen. Verder zorgen ze ervoor dat de wijken leefbaar worden, hierbij kan gedacht worden aan sportvoorzieningen, scholen en buurthuizen. Ongeveer driekwart van de drie miljoen huurwoningen in Nederland behoort tot desbetreffende woningcorporaties. Voor de mensen met een lager inkomen, zijn de zogenoemde sociale huurwoningen bedoeld. Dit is het principe dat deze mensen ondanks een lager salaris ook de ruimte hebben en kansen krijgen om een ‘eigen leefomgeving’ te creëren. Voor woningcorporaties is het de bedoeling om actief te zijn in de huisvesting, hier vallen de activiteiten om de wijken leefbaarder te maken ook onder. Hierbij kan gedacht worden aan het bouwen van buurthuizen en scholen of door geld beschikbaar te stellen voor sport- en speelvoorzieningen. De woningcorporaties hebben geen bevoegdheid om in bedrijfspanden te investeren of deze te beheren, zelf zorg te verlenen of onderwijs te geven. Dit is onderdeel van de rechten en plichten van woningcorporaties.

Ondernemen met bedrijven

Gepost door admin | 7 January 2013

Een organisatie waarin arbeid wordt verricht en kapitaal in omgaat wordt ook wel een bedrijf genoemd. Een bedrijf dat vooral gericht is op het genereren van winst wordt ook wel een onderneming genoemd. Een bedrijf dat tastbare producten fabriceert en maakt wordt met een andere benaming een fabrikant genoemd. Elke werknemer binnen een bedrijf heeft een verschillend doel. Hierbij kunnen doelen en middelen wel eens door elkaar heen lopen. Voorbeelden van verschillende doelen van de werknemers; het maken van een product of het creëren van een dienst, het verdienen van inkomen en het bewaren van de continuïteit. Verder kan er onderscheid worden gemaakt in de verschillende soorten bedrijven, zo zijn er commerciële en niet commerciële organisaties. Anders benoemd wordt dit ook wel profit en non-profit genoemd. Dit om duidelijk te maken of er profijt en winst moet worden behaald of dat het gaat om de maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Niet commerciële organisaties of non-profit organisaties stellen de winst niet op de eerste plaats. Het gaat om de eerste plaats om het nut en welzijn. Zo zijn er ondernemingen die maar een soort product verhandelen. Deze bedrijven worden mono-productondernemingen genoemd. Daarnaast zijn er ook ondernemingen die kant en klare producten inkoopt en vervolgens direct verkoopt, dit wordt een handelsonderneming genoemd.

Wat is een POH GGZ

Gepost door admin | 16 September 2012

Wat doet een POH GGZ nou eigenlijk en waar staat het voor? POH GGZ staat voor Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg. Een gespecialiseerde psychiatrisch verpleegkundige is een andere benaming voor de POH GGZ. Meestal is iemand met dit beroep een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van beroep. Dit is er ter ondersteuning van huisartsen en hulpverleners. De POH GGZ houdt zich bezig met psychische problemen en kan dit dus ook daadwerkelijk overnemen van de huisarts. Verder is het van belang dat een POH GGZ goede contacten heeft met allerlei andere hulpverleners, hierbij kunt u denken aan Bureau Jeugdzorg, de verslavingszorg en eerstelijns psychologen. Daarnaast houdt de POH GGZ de contacten bij in de wijk waar hij werkzaam is, dit schept vertrouwen in de wijk. Uiteindelijk resulteert dit in patiënten die met psychische klachten eerder naar de POH GGZ stappen in plaats van direct naar de huisarts. Wanneer een huisarts een vermoeden heeft van een psychisch probleem bij een patiënt (hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een angst- of rouwprobleem, een depressie of een trauma) kan hij een beroep doen op de Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg. Als eerste volgt er dan een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek met de patiënt analyseert de praktijkondersteuner de problemen. Dit om een goed beeld te krijgen van alles wat er speelt.

Waarom payrollen in Hilversum?

Gepost door admin | 9 June 2012

Waarom zou ook uw personeel in dienst willen treden van een payroll bedrijf? Er gaan zoveel wilde verhalen rond dat een werkgever vooral een payroll organisatie in Payroll Hilversum inschakelt om ook snel van het personeel af te kunnen. Is dit waar of niet? Per bedrijf zal dit natuurlijk verschillen. Echter de meeste bedrijven zullen dit niet als hoofdreden aanvoeren. Simpelweg omdat dit niet altijd een voordeel hoeft te zijn. Als het personeel immers denkt dat ze op de wip zitten dan zullen ze op zoek gaan naar ander werk! En als ze ander werk gevonden hebben dan zijn ze weg en moet de werkgever weer kosten maken om nieuwe medewerkers en werknemers te vinden.  En er zijn natuurlijk wel voordelen voor uw werkgever als zij niet meer de juridische werkgever zijn van hun personeel. Echter de keuze voor een payroll organisatie is vooral om de risico’s te beperken en om extra voordelen te bieden aan hun personeel. Op die manier kunnen de ondernemers in Hilversum met een payroll organisatie meer stabiliteit richting de toekomst realiseren. En ze kunnen veel meer extra’s bieden aan hun personeel als een collectieve ziektekostenverzekering, collectieve kortingen, een goede pensioenregeling en een fiscaal fietsenplan.  En dat is natuurlijk iets waar ook veel werknemers voor warm lopen. Stabiliteit van hun werkplek en tal van extra voordelen die ze anders niet zouden hebben en waar ze op verjaardagsfeestjes vaak veel over horen. Tijd dus om de negatieve toon te veranderen?

Payrolling met een Tilburgs bedrijf

Gepost door admin | 28 May 2012

Het klinkt natuurlijk bijzonder logisch dat als u in Tilburg werkt of een bedrijf heeft u ook zaken doet met een Payroll Tilburg. Tenminste als u uw werknemers in dienst heeft via een payroll bedrijf. Het is als een en een is twee. In ieder geval dat is wat de meeste mensen denken.  Soms kan het toch interessanter zijn om een payroll bedrijf uit bijvoorbeeld Rotterdam of Amsterdam in te huren om uw medewerkers in dienst te nemen. Dit kan te maken met het tarief dat het Tilburgse payroll bedrijf hanteert. Ook kan het liggen aan de expertise van het Rotterdamse of Amsterdamse payroll bedrijf. Het payroll bedrijf kan bijvoorbeeld zich helemaal hebben gespecialiseerd op het gebied van een bepaalde branche. En als dat ook uw branche is, dan ligt het voor de hand dat u met dat Payroll bedrijf zaken gaat doen. Het payroll bedrijf kan door hun expertise van hun branche extra voordelen voor uw onderneming realiseren. En dat is vaak van groot belang. Een expert kan nu eenmaal meer waarde toevoegen aan uw bedrijf als een onderneming die algemeen bekend is met de gang van zaken.  Het is dus niet altijd zo dat een Tilburgs bedrijf een Tilburgs payroll bedrijf in de arm neemt om hun payroll activiteiten aan uit te besteden. Wel is het qua afstand en persoonlijk contact een stuk makkelijker. Dit hoewel Nederland ook relatief niet echt groot is.  Veel succes bij het maken van de keuze voor uw payroll bedrijf in Nederland.

Payroll

Gepost door admin | 21 April 2011

De payroll is een fenomeen dat door menig salarisexpert wordt bejubeld. Als er impliciet en expliciet en in principe een relatie kan worden gelegd met dank aan de vaardigheden die deze payroll experts zich toe hebben geeigend, kan een ramp worden voorkomen. Dit betekent dat een payroll bedrijf een grote rol kan spelen in het brengen van friet naar een boer. Verschillende managers die het systeem moeten toepassen, zullen hoge eisen stellen aan de validiteit van de salarissen, immers er zijn arbeidsvoorwaardelijke consequenties mee gemoeid. Wat een payroll kan lijken op het eerste gezicht, kan net zo goed een beer zijn zonder schaduw. Een patrimonium heeft altijd een beer bij zich gedragen doordat ze het goed hebben uitgekiend met freelancers. Een payroll freelance organisatie heeft veel freelancers in haar bezit en heeft genoeg beren om dertig broden te smeren. Een payroll freelance als genoemd in het eerste lid van dit werk, wordt als het goed is ooit valide en zal ook aan betrouwbaarheid winnen in de rechtsgang van het hiernamaals. De salarissen staan voor gemak en zekerheid, maar zeker ook voor winst. Dat is een goede reden om het nogmaals te proberen.

Patrimonium

Gepost door admin | 13 April 2011

Woningcorporaties in het Verenigd Koninkrijk zijn onafhankelijke not-for-profit organisaties die “bieden goedkope sociale woningen “voor mensen in woningnood. Enige handel overschot wordt gebruikt om bestaande woningen te handhaven en te helpen financieren van nieuwe. Ze zijn nu Koninkrijk grote aanbieders de Verenigde van nieuwe woningen voor de huur , terwijl veel lopen ook gedeelde eigendom regelingen om regelrechte mensen helpen die zich niet kunnen veroorloven te kopen hun eigen huis aan.
 
Woningcorporaties bieden een breed scala van woningen, waarvan sommige het beheer van grote landgoederen van de huisvesting voor gezinnen, terwijl de kleinste wellicht een regeling van de woningbouw te beheren voor oudere mensen. Veel van de ondersteunde accommodatie in het Verenigd Koninkrijk wordt ook verstrekt door woningcorporaties, met specialistische projecten voor mensen met psychische of verstandelijke handicap, met drugmisbruik problemen (drugs of alcohol), de voorheen dak-en thuislozen, jongeren, ex-delinquenten en vrouwen op de vlucht huiselijk geweld.  Woningcorporaties ‘dag-tot-dag activiteiten worden gefinancierd door huur en servicekosten betalingen door of namens de inwoners van zijn eigenschappen. In deze zin, zijn corporaties gerund als commerciële entiteiten en de meerderheid niet afhankelijk zijn van giften voor hun algemene activiteiten.